Ağrısız Kürtaj Yaptırma

Ağrısız Kürtaj Nasıl Yapılır?
Kürtaj kadınlar için psikolojik olarak yıpratan olabilmektedir. Ancak fizyolojik açıdan ağrısız ve konforlu şartlar altında gerçekleştirilebilen bir prosedürdür ve bu sürecin daha çok yıpratan olmaması sağlanır.

Kürtaj Nedir, Nasıl Bir İşlemdir?
Kürtaj, gebeliğin sonlandırılması manasına gelir. İstenmeyen gebeliklerin her çiftin başına gelme olasılığı vardır ve tek deva kürtaj olmaktadır. Gebelik, ruhani yahut parasal olarak bebe sahibi olmaya hazır olunmaması halinde, cemiyet arasında kaza olarak tariflenen istenmeyen gebeliklerde yahut bebe yahut annede meydana gelen sıhhat sorunları gibi nedenlerle sonlandırılabilir.

Kürtaj için elverişli vakit aralığı şimdilik gebeliğin çok ilerlemediği 5 ile 7’nci hafta arası olarak görülür. Genel yahut yerel anestezi altında her iki halde dahi gerçekleştirilebilen bir prosedür olup, kürtaj esnasında döl yatağı ağzı uyuşturulur. Operasyon, aşağı yukarı olarak 10 dakika sürer ve hasta tıpkı gün içinde taburcu edilir.

Kürtaj Merkezi Seçimi
Kürtaj, steril açıdan elverişli şartların sağlandığı, lüzumlu ekipmanlarla donatılmış hastanelerde, hususi muayenehanelerde ve kliniklerde deneyimli bayan doğum eksperleri yönünden gerçekleştirilmelidir. Uygun koşullar sağlandığında basit bir prosedürdür ve karışıklık oluşma riski epey azdır. Özellikle genç kızların parasal yahut mahremiyet kaygısı gibi sebeplerden dolayı merdiven altı mekanları tercih etmesi haline rastlanmakta olup, enfeksiyon riski taşıyan bu yerlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kürtaj merkezi seçimi önemli ehemmiyet taşır.

Kürtaj Öncesinde Bilinmesi Gerekenler
Kürtaj programı genellikle istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması hedefi ile uygulanmaktadır. Kürtaj hem devlet sistemleri yönünden üstelik toplumsal açıdan epey tartışılan bir konudur. Hem bayanın sihhati yönünden üstelik kanuni gereklilikler sebebiyle gebeliğin ilk 10 haftasında kürtaj prosedürü uygulanabilmektedir. Bununla beraber kanuni süreçte başı bağlı kadınların kürtaj prosedürü yaptırabilmesi için eşlerinin izni; 18 yaş altı kadınların kürtaj prosedürü yaptırabilmesi için ailelerinin izni gereklidir. Kürtaj hem fiziki üstelik romantik açıdan kadında bazı travmaların yaşanmasına niçin olabilmektedir. Bu sebeple ailesinin yahut eşinin psikolojik dayanak sağlaması psikolojik açıdan büyük ehemmiyet taşımaktadır. Aynı vakitte kürtaj operasyonunda dahi her operatör operasyonda olduğu gibi bazı tehlikeler açığa çıkabilmektedir.

Bu tehlikeler kısaca; anesteziden kaynaklanan tehlikeler, döl yatağı delinmesi, enfeksiyon, kürtaj işleminin tamamıyla gerçekleşememesi, döl yatağı içinde parça kalması, ekstrem sızı, ekstrem kanama gibi problemlerdir. Kürtaj işleminin başarı ile gerçekleştirilmesi için ertelememek büyük ehemmiyet taşımaktadır. Aynı vakitte hekim ve klinik seçiminin de itinalı bir şekilde yapılması gereklidir. Günümüzde kürtaj prosedürü genellikle umumi anestezi altında uygulanmaktadır. Bu sebeple anestezi uygulamasına bayanın hassasiyetinin işlemden evvela değerlendirilmesi de risk faktörlerinin önüne geçebilmek namına önemlidir.

Kürtaj Nasıl Yapılır?
Kürtaj yapılmadan evvela kesinlikle jinekolojik muayene ve sonrasında vajinal ultrasonografi yapılmalıdır. Bu muayene ile rahmin pozisyonu, gebeliğin uterusun hangi bölgesine yerleştiği, dış hamilelik hali olup olmadığı, tüplerin ve yumurtalıkların ne halde olduğu geçmişte teşhis edilmeli ve muayene belirtileri hasta ile paylaşılmalıdır. Günümüzde kürtaj prosedürü Karmen enjektörü aracılığı ile vakum aspirasyon tekniği ile uygulanmaktadır. Kürtaj yerel yahut umumi anestezi verilerek yapılabilir. Lokal anestezi ile döl yatağı ağzı (serviks)’in her iki yanına sızı hissini önlemek için bayıltıcı madde enjekte edilir.

Bu usul ile kürtaj prosedürü esnasında bilhassa vakum etkisinin yoğun olduğu dönemde döl yatağı içi boşaltılırken uterus kasılmaları ile birlikte sızı hissedilebilir. Oysa umumi anestezi ile kürtaj prosedürü gerçekleştirildiğinde hasta hiç bir sızı hissetmediği gibi bu işlemin yapılma adımını görmediği için işlemin hasta üstünde bırakabileceği psikolojik tesir de daha düşük olmaktadır. Genel anestezi bir anestezi uzmanı yönünden verilir, prosedür ortalama beş dakika sürer. İşlemden sonra hasta aşağı yukarı yarım saat dinlendikten sonra günlük yaşamına dönebilir. İşlemden asgari altı saat öncesinden itibaren hiç bir gıda almamalı, su içmemelidir.

Kürtaj İşlemi Sırasıyla Şu Şekilde Gerçekleştirilir:
1. Hasta mesanesini boşaltmalıdır.

2. İşlemden evvela hastanın idrarını yapması istenir.

3. Sedoanaljezi verilecekse hasta anestezi hekimi yönünden uyutulur.

4. Rahim ağzı (serviks) görebilmek için spekulum adı verilen cihaz vajinaya uygulanır.

5. Rahim ağzı ve vajina pak duruma gelinceye kadar antiseptik çözelti ile silinir.

6. Serviks tek dişli (tenakulum) ile tutulur ve çekilir.

7. Lokal anestezi uygulanacak şayet sarfedilen bayıltıcı ilaç serviksin dört yanına saat 2-4 – saat 7-10 hizalarında bir şırınga sayesinde yapılır.

8. Lokal anestezinin etkisinin meydana çıkması için birkaç dakika beklenir. Bu zaman zarfında Karman şırınga vakum tesiri oluşturulacak şekilde hazırlanır ve histerometri aleti ile serviksin eğimi, kavitenin ebatı kibarca değerlendirilir.

9. Gebelik haftasına elverişli boyutta steril Karman şırınga kanülü seçilir ve genellikle 4-6 no.lu karmen kanülleri kullanılır.

10. Daha evvela doğum yapmış ve hamilelik haftası ufak olan hamileler için serviks dilatasyonu (genişletilmesine) gereksinim yoktur. Seçilen kanül kolaylıkla servikal kanaldan geçebilir. Eğer hamile hiç doğum yapmamışsa ve servikal kanal çok darsa, buji adı verilen dilatatörler ile servikal kanal hamilelik haftasına elverişli olarak genişletilir. Bu devir yerel anestezi ile kürtaj işleminin en ağrıyan ve sorunlu dönemidir. Lokal anestezi usulüne elverişli ve yeterli dozda yapılmadıysa sızı hissedilmesi kaçınılmazdır.

11. Uygun boy kanül ile servikal kanaldan geçirilerek uterin kaviteye girilir. Kanülün başka ucuna hususi olarak tasarım edilmiş, vakum yapma kapasitesi olan ve Karmen adı verilen şırınga uyarlama edilir. Bu şırınga sayesinde vakum tesiri neticesi kavitede bulunan fetal gereç aspire edilir, kavite tam manasıyla boşaltılır, uterin kaviteden karakteristik “Cry” sesi alınır. Kanül içinden gereç gelmediği, köpük geldiği zaman işleme son verilir. Kanunun müsaade verdiği 10 haftanın altında olan gebelerde geçmişte sarfedilen keskin küretler bundan sonra günümüzde kullanılmaktadır. Bu sebeple kürtaj işleminde döl yatağı delinmesi, kanama, yapışıklık oluşması gibi hallere çok daha düşük rastlanmaktadır.

12. İşlem bittikten sonra evvela tek dişli aleti çıkartılır. Vajina yineleme batikon ile pansuman yapılır. Tek dişli yerinden ve servikal kanaldan kanama olup olmadığı denetim edilir. Kanama yoksa spekulum çıkartılır.

13. Bu prosedür esnasında hastaya antibiyotik verilir, kas içine yahut rektal yolla ağrıkesici uygulanır.

14. Son olarak, döl yatağı içi USG ile denetim edilerek kavitede plasental gereç kalıp kalmadığından güvenilir olunur.

15. İşlemden sonra hasta yarım saat dinlendirilir. Antibiyotik ve ağrıkesici ihtiva eden reçete yazılır. Kürtajdan sonra hıfzıssıhha şartlarına çok tertipli uyması ve 20 gün sonra kontrole gelmesi önerilerek günlük yaşantısına dönmesi sağlanır.