Antalya Kürtaj Fiyatları

Kürtaj ne vakit yapılır?
Kürtaj (çocuk aldırma) 5 haftalıktan itibaren yapılabilir. 4 hafta hamileliğin şimdilik kan testi ile tespit edildiği vakittir. 5 haftadan evvela ultrasonda görülen gebelik kesesi şimdilik çok ufak olduğu için kürtajda ceninin alınamama ihtimali vardır. İstenmeden gebe kalınmış şayet kürtaj yapılması için en iyi vakit 5.haftadır. Kürtaj her ne kadar çocuk aldırma olarak söylem edilse de, 5 haftada yalnızca gebelik kesesi oluşmuş, cenin ve kalp atımı şimdilik oluşmamıştır. Kürtaj ceninde şimdilik fiziki canlanma sendromu olmadan yapılırsa, kürtaj geçiren kadında psikolojik tesiri daha düşük olur.

Her bayan için kürtaj zor bir karardır. En iyi kürtaj haftası 5-6 hafta arasındaki gebelik tahliyesidir. İstenmeyen hamileliğin vaktinde farkına varılması için bayanın adet düzenini iyi takip etmiş olması lazım olur. Hiçbir doğum denetim tekniği hamileliliği mutlak olarak önleyemez. Yöntemin başarısızlık hallerinde, sosyal ve sıhhat olarak bir çocuğa iyi bir anne babalık yapma konusu ile ilgili tereddütleri olan çiftler kürtaj olmayı isteyebilirler. Hamilelik haftası, hamileliği meydana getiren yumurtanın yaşına göre hesaplanmakta yani adet kanamasının başladığı ilk günden itibaren hesaplama uygulanmaktadır. Adeti 1 gün geciken bayan test yaptığında pozitif şayet 4 haftalık hamileliğe sahiptir. Hamilelik istenmiyorsa bu andan itibaren 7-10 gün içerisinde kürtaj olması en sıhhatli olandır.

Jinekoloji pratiğinde kürtaj en çok uygulanan cerrahi operasyonlardan bir tanesidir. Kürtaj en çok istenmeyen hamilelikler için uygulanmaktadır. Bunların dışında, ölmüş cenin, parça kalması, polip ve döl yatağı biyopsisi gibi tıbbi gerekçelerle kürtaj yapılır. Ülkemizde 18 yaş üstü ergin bekar bayan kendi talebi ile başı tabi olan kadınlar eşleriyle beraber kürtaja karar verebilirler. Ülkemizde kürtaj 10 haftaya kadar kanuni olarak uygulanmaktadır. İsteğe tabi döl yatağı tahliyesi yasası 1983 yılından beri yürürlüktedir.

Dilatasyon & Küretaj nedir?
Kürtaj ın tıbbi adı D&C Dilatasyon & Küretajdır. Rahim ağzını genişletme ve döl yatağı içini kazıma prosedürünü tarifler. 5 -6 haftalık hamileliğin döl yatağı tahliyesinde dilatasyona ve kazıma işlemine lüzum duyulmadan kürtaj vakum aspirasyon tekniği ile kolaylıkla yapılabilir. Hamilelik haftası ilerledikçe cenin ve ekleri süratle büyüdüğü ve bebeğin eşi rahme daha sıkı yapıştığı için vakum tekniği yetersiz kalabilir.

Kürtaj nasıl yapılır?
Kürtaj keskin metal bir aletle döl yatağı duvarının kazınması prosedürü olarak tanımlansa dahi bundan sonra günümüzde risksiz yollarla gerçekleşiyor. Kürtaj, rahmin içine sokulan, değişik çaplarda plastik kanül adı verilen hususi borucukların ucuna vakum oluşturabilen şırınga konularak uygulanmaktadır. Kürtaj Antalya ve diğer yerlerde ultrason sahip olan kliniklerde tıpkı anda ultrason altında uygulanmaktadır. Vakum tekniğinde döl yatağı içerisinde hangi tür dokular varsa aspirasyonla yani çekilerek dışarı alınır. Kürtaj Antalya ve diğer şehirlerde ruhsatlı sıhhat kuruluşlarında yapılır. Kürtaj çocuk aldırmak için yapıldığı gibi rahimden biyopsi alabilmek için de yapılır. Kürtaj yapar iken hekim ultrasonda yaptığı prosedürü izleyerek, delinme yahut parça kalması gibi kürtajın en korkulan riskleri ortadan kaldırılır.

Kürtaj esnasında döl yatağı yatağının adetle dökülen iç tabakası vakum aracılığıyla dışarı boşaltılır, temizlenir. Rahim yatağının kalınlaşmasını tespit ve tedavi etmek, döl yatağı içerisinde yerleşen olağandışı gebelikleri yahut istenmeyen gebelikleri sonlandırmak gibi değişik amaçlarla kürtaj yapılır. Hamilelik sonlandırma için kürtaj vakum tekniği ile yapılırsa riskleri azalır.

Probe küretaj nedir?
Biyopsi için kürtaj yapılmasına probe küretaj adı verilir. Burada alınan parça analiz edilir. Kürtaj döl yatağı kalınlaşması için de yapılır. Kürtaj, ekstrem döl yatağı kalınlığında, uzun süren kanamanın durdurulmasında tedavi hedefiyle yapılırsa namına Dilatasyon küretaj adı verilir ve küret ile kazıma prosedürü yapılır. Tedavi hedefiyle uygulanan bu işleme ‘terapotik küretaj’ adı dahi verilir. Polip için geçmişte dilatasyon küretaj yapılırdı, fakat günümüzde ilerleyen teknoloji yardımıyla polipler yalnızca histeroskopi ile alınmaktadır.

Kürtaj evveli ilk görüşme
Kürtaj Antalya kliniklerine kürtaj için başvuran bayan ve (varsa) kanuni eşi, kanuni evliliği yoksa yalnız olarak yahut daha iyisi partneri ile birlikte görüşmeye alınır. Önce çiftin üreme ve seksüel öyküsü dinlenir. Risk oluşturacak hastalıklar varsa yahut kriminal haller varsa tehlikeler belirlenir. Vajinal yoldan ultrason yapılır, gebelik kesesi, cenin ebatı ile gebelik haftası belirlenir. Hamileliğin döl yatağı içerisinde olduğu görülür. Dış gebelik varsa kürtaj ile gebelik sonlanamaz ve değişik tedaviler lazım olur. Meslek örgütümüzün önerdiği hasta rıza ve bilgilendirilmiş onamları alınır. Kadının kendine ilişkin değişik bir riski olup olmadığı ile ilgili brifing yapılır.

Antalya kürtaj vakum tekniği nasıl yapılır?
Kürtaj prosedürü litotomi pozisyonu adı verilen jinekolojik muayene pozisyonunda vajina yolundan yapılır. Spekulum adı verilen vajinayı açıcı cihaz yerleştirilir. Vajina ve döl yatağı ağzı antiseptik solusyonla temizlendikten sonra döl yatağı ağzı tenekulum adı verilen muhafazakar bir cihaz ile tutulur. Rahim ağzı hegar dilatörü ile açılır. Yardımcı karın bölgesinden ultrason tutarak rahmin biçimi ve döl yatağı ağzından geçişi görüntüleyerek kılavuzluk sağlar. Hamilelik haftasına elverişli çaptaki ucu künt olan plastik karman kanülü döl yatağı içine yapılır. Karman kanülün diğer ucuna negatif basınç meydana getiren kaman enjektörü yerleştirilir. Kanül kibarca döngü ve doğrusal hafif hareketlerle ilerletilerek vakum tesiri ile gevşek yapıdaki gebelik için oluşturulmuş bütün dokular boşaltılır. Yardımcının kullandığı ultrason ekranında gebelik kesesinin alındığı ve parça kalmadığı gözlenir. Tüm aletler yavaşça geri çıkarılarak prosedür sonuçlanmış olur. İşlem zamanı 2-10 dakika arasında değişir.

Kürtaj için hangi anestezi yapılır?
Doç Dr Ayla Üçkuyu’nun Antalyadaki kliniğinde kürtaj, kanuni tahliyeler uygulanabilir. Genel anestezi altında vakum kürtaj hem bayanın psikolojisi yönünden üstelik işlemin tümden ağrısız seyretmesi ve hatırlanmaması yönünden daha çok tercih edilir ve tavsiye edilir.

Kürtaj yerel anestezi ile yahut sedasyon adı verilen hafif uyutma anestezisi altında yapılabilir. Daha evvela çok sayıda normal doğum yapmış olan ve 5 haftalık hamileliği olan kadınlar kürtaj için dilerse yerel anesteziyi tercih edebilir. İlk kere jinekolojik prosedür geçirecek olan bayanlarda kürtaj için sedasyon tavsiye edilir, kadınların tercihi sedasyon alabilmek olmaktadır. Lokal bayıltıcı ilaç döl yatağı ağzı etrafına enjekte edilir. Bu şekilde adet ağrısından azıcık çok bir sızı hissedilebilir. Hafif tansiyon düşmesi oluşabilir. Sedasyon yahut umumi anestezi uygulanmışsa kürtaj esnasında ve ardından bayan hiç bir sızı hissetmez, ve prosedürü hatırlamaz. Cinsel organlar bedenin diğer organlarından değişik yapıda organlardır, duygularla dahi alakalıdır. Bu organlar zevk hedefiyle dokunuşlara uygundur. Bu yüzden travma tesiri yaratan, sızı ve mutsuzluk uyandırıcı işlemler hafızada negatif daimi tesir oluşturur. Travmatik ve ağrıyan seksüel/üreme organları prosedürü geçirmiş bayanlarda ileride vajinismus, seksüel soğukluk, üremeyi reddetme gibi önemli problemler oluşabilir.

Kürtaj fiyatları 2022
İstenmeyen hamileliğin sonlandırılmasında asgari riskli olan uygun vakit 5-6 haftada kürtaj yaptırmaktır. Hamilelikte günler geçtikçe cenin ve plasenta süratle büyüdüğü, boşaltılması gereken doku miktarı arttığı için kürtaj riskleri artar. Kürtaj yapan klinikler kürtaj fiyatlarını gebelik haftasına göre belirler. Antalya Kürtaj fiyatları 2022 kliniğin çalışma şekline göre değişir. Antalya Kürtaj fiyatları diğer şehirlerden değişiklik gösterir. Yıllar içerisinde Antalya ve türlü şehirlerde kürtaj fiyatları 2022 den daha değişik olur. Değişik hastahane ve klinikler değişik kürtaj fiyatı belirleyebilirler.