İzmir Kürtaj Fiyatları

İzmir’de kürtaj fiyatları şu şekildedir.

Kürtajın ,gebelik sonlandırma işleminin ne vakit ve nasıl uygulanacağı Nüfus Planlaması Yasası’nda ve bu yasaya tabi “Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük”te düzenlenmiştir. Eskiden kabahat olan çocuk düşürme ve düşürtme, bu yasanın getirdiği değişiklikle belli koşulların zenginliği durumunda kabahat olmaktan çıktı.

Gebelik, bayan vücudunda gerçekleşen naturel bir olaydır. Bu sebeple gebeliği sürdürmeye de gebeliği sonlandırmaya dahi kadınların karar vermesi lazım olur.

Kürtaj, gebelik sonlandırma için her halde kesinlikle bayanın rızasının olması lazım olur. Ancak, önemli tehlikenin söz hususu olduğu çok ivedi durumlarda, hekim müsaade almaksızın müdahale etmek mecburiyetinde kalırsa, bu hali derhal resmi mercilere duyurmak ve rapor vermek zorundadır.

Kadın başı bağlı değilse gebeliğin on haftadan az olması kaydıyla kürtaj yaptırmaya her daim hakkı vardır. Kadın başı bağlı şayet kürtaj için, kendi rızasının beraberinde kocasının dahi rızası olması gereklidir. Kocanın müsaade vermemesi durumunda kürtaj yapılamaz. Kadının rızası olmadıkça koca istese de kürtaj yapılamaz.

Kürtaj prosedür günümüzde sık sık vakum tekniği ile yapılır. Plastik enjektir ve ince plastik boru biçiminde kanül denilen aletlerden meydana gelen sistem yardımıyla gebelik vakum ile emilerek çekilir ve alınır. Bu usul hem basit hem daha düşük risklidir, daha düşük ağrılıdır. Kurşun kalemden daha ince olan plastik uç döl yatağı ağzından içeriye sokularak enjektörün meydana getirdiği vakum yardımıyla emilerek çekilir. İşlem sık sık 5-10 dakikayı geçmez. Lokal yahut umumi anestezi ile yapılabilir. Eskiden süregelen sarfedilen küret aletleri ufak çay kaşığı biçiminde ucu olan metal aletlerdir ve günümüzde seyrek lüzumlu durumlarda tüketilir. Bu aletlerle gebelik emilerek alınmaz, küret aletinin ucu ile döl yatağı içeri kazınarak temizlenir. Daha basit olan vakum tekniği yaygınlaştığı için küretler pek kullanılmazlar. Kürtaj işleminde sarfedilen şırınga, kanül ve küret gibi tüm aletlerin steril olması lazım olur.

Kürtaj işleminin aşamaları:

Küretaj işleminden sonra kesinlikle ultrasonografi ile gebeliğin haftası ve canlılığı denetim edilir. Küretaj işlemine başlarken hasta jinekolojik muayene masasına alınır. Spekulum denilen muayene aleti vajine içerisine yerleştirilir. Vajina içeri antiseptik çözelti ile temizlenir. Bu adıma kadar rastgele bir sızı hissedilmez. Daha sonra hastanın arzusuna göre umumi yahut yerel anestezi yapılır. Genel anestei için hastanın kolundan serum ve damar vasıtasıyla ilaçlar verilir, bunu anestezi eksperleri yapar. Hasta derin bir uyku durumunda gibi olur ve hiçbirşey hissetmez. İşlemden sonra uyandırılır. Lokal anestezi istenmişse döl yatağı ağzına iğne ile anestezi yapılır. Daha sonra vakum tekniği ile gebelik alınır. Spekulum çıkarılır ve umumi anestezi uygulanmışsa hasta uyandırılır. Hastanın uyanması 5-10 dakika sürer. Lokal anestezi uygulanmışs 5 dakika dinlendikten sorna ayağa kalkabilir. Ardından ultrason ile döl yatağı içeri yineleme denetim edilir, pak olmasından güvenilir olunur. Hasta kürtaj işleminden sonra kısa zaman (10-20 dakika) dinlenerek günlük yaşamına dönebilir. Günlük her işini kolaylıkla yapabilir. İşlemden sonra hafif kasık ağrısı ve az miktarda kanama olur. İlaçlar ve denetim: Kürtaj işleminden sonra çoğunlukla hastaya kullanması için antibiyotik ve ağrıkesici ilaçalr reçete edilir. Hasta çoğunlukla işlemden 1 hafta sonra kontrole çağırılır. Aşırı kanama ve ekstrem sızı hallerinde 1 hafta beklemeden derhal hekiminize başvurmalısınız. 3-5 gün süren hafif sızı ve en çok 1 hafta süren az miktarda kanama normaldir. Bazen kanama yalnızca 1-2 gün sürebilir yahut hiç kanama olmayabilir, şunlar normal durumlardır.İzmir Kürtaj Fiyatları 2018 Kürtajın yapıldığı gün duş, banyo serbesttir. Kürtaj ardından kanamalar için tampon kullanmamalısınız, ped tüketmelisiniz.