Kürtajın Zararları Nedir?

Kürtajın zararları nelerdir?
Kürtaj programı, ilk yapıldığı senelerde uygun olmayan gereç, operasyon ortamları ve yetkin olmayan şahıslar yönünden yapıldığından ötürü pekçok zarara yol açmaktaydı. Öyle ki, kürtaj ardından ölüme neden olan kalıntıların bırakılması, problemsiz kürtaj işlemlerinden çok daha çok sayıda görülmekteydi. Teknolojinin ilerlemesi, kürtaj olayında müdahale edilmesi gereken noktaların tıp teknolojisi ile belirlenmesi yardımıyla günümüzde kürtajın zararları ilk zamanlara göre epey azalmış bulunmaktadır.

Rahimde delinme ortaya gelmesi (Rüptür)
Gebelik yaşının büyümesine orantılı olarak artım gösteren döl yatağı delinmesi vakası, işlemin epey titiz ve yetkin bir şahıs yönünden yapılması ile çok az görülecek durumlardandır. Rahim, muhtemel müdahale hallerinde delinerek, muhtemel hallerde karın boşluğuna (mesane, rektum, bağırsak) kan akışı ortaya gelebilmektedir. Bu gibi hallerde bağırsak, rektum ve mesanede daimi hasarların oluşması muhtemeldir. Kürtaj esnasında rahmin delinmesi belli olduğunda operasyon derhal sonlandırılarak hastalar izlenim altına alınırlar. Olası kanama halleri yoksa, ufak bir müdahale ile rahimde meydana gelen delik kapatılarak hastaların izlenim altında tutulması sağlanır.

Kürtaj ardından enfeksiyon oluşması
Kürtajın en büyük risklerinden birisi, operasyon esnasında ya da ameliyatı takip eden dönemde, lüzumlu bakımların yapılmaması neticesinde meydana gelen enfeksiyon durumlarıdır. Kürtaj yaptırmak isterken lüzumlu bakımların titiz bir şekilde yapılmamasından meydana gelen enfeksiyon halleri, döl yatağı kanallarına ve tüplere kadar yayıldığı takdirde, bu bölgelerde kalıntılar bırakarak muhtemel kısırlık durumlarını dahi yanında oluşturmaktadır. Kürtaj ardından enfeksiyon oluşmasında en büyük etkenler, ameliyatı takip eden dönemde hekim tavsiyelerine uyulmadan denize girilmesi, seksüel bağlantı yaşanması ve lüzumlu hıfzıssıhha kurallarına uyulmamasıdır. Kürtaj ardından son günlerde muhtemel enfeksiyon şansına rağmen hekimler, antibiyotik tedavisi uygulamaktadırlar.

Parça Kalması (Rest Plasenta)
Kürtajda en çok görülen komplikasyonlardan birisi, döl yatağı içinde parça kalması durumudur. Bu vaziyet, operasyon esnasında ayrım edilmemektedir. Ameliyatı takip eden 5-10 hafta içinde ansızın meydana gelen kanamalar ile kendini belli eden parça kalması hali, yineleme kürtaj yapılmasıyla giderilmektedir.

Kürtaj Sonrasında Gebeliğin Devamı
Genellikle 5 haftadan ufak gebeliklerde, embriyonun tam manasıyla alınamamasından kaynaklı olarak görülmektedir. Gebelik ürününün prosedür esnasında tam manasıyla boşaltılmaması hallerinde, aşağı yukarı olarak bir hafta sonra yapılacak jinekolojik muayene esnasında gebeliğin devamı ayrım edilirse, yineleme kürtaj prosedürü yapılarak problem giderilmektedir.

Rahim İçinde Kan Birikmesi
Ameliyattan sonra döl yatağı ağzı kapatıldığında, içeride kan bulunması halinde biriken bu kan, bir süre sonra hastalarda epey sorun verecek ağrılar oluşturmasıyla belli olmaktadır. Bu gibi hallerde, döl yatağı ağzında açılan ufak bir kesi ile kanın boşaltılması sağlanarak tedavi gerçekleşmektedir.

Kürtaj İşleminin Gerçekleşmemesi
Bazı bayanlarda daha evvela ortaya gelmiş rahatsızlıklardan ya da rahimde var olan biçim bozukluklarından ötürü rahime müdahale edilemediğinden, kürtaj prosedürü gerçekleştirilememektedir. Rahim ağzının açılması sağlanamadığında hastalar, anestezinin tesiri yok edilerek uyandırılır ve teşhis edilen ileri bir tarihte lüzum oral oral olarak gerekse vajinadan yapılan ilaçlar ile döl yatağı ağzının açılması sağlanarak, kürtaj yineleme denenir.

Adet Gecikmelerinin Meydana Gelmesi
Normal şartlarda bayanlarda adet kanamaları, belli bir periyoda göre devam etmektedir. Kürtaj prosedürü ile işlemin gerçekleştiği tarih, adet kanamasının başlangıç günü olarak kabul edilerek 4 hafta kadar sonra normal bir periyotta tanenin devam etmesi beklenir. Bu vaziyet, birtakım şartlarda 60 güne kadar uzasa dahi, gebeliğin devam etmesi, ya da hamilelik devam etmese de jinekolojik muayene ile belirlenecek bir rahatsızlığın habercisi olabilmektedir. Bu gibi hallerde detaylı bir jinekolojik muayene yapılarak, problemin belirlenmesi ve tedavisi sağlanmaktadır.

Yapışıklık görülmesi
Kürtaj ardından, zararları ehemmiyet sırasına konulacak olursa, ilk sıralarda yapışıklık halleri bulunmaktadır. Rahmin iç duvarlarında sahip olunan olan yapışıklık, adet kanamalarının burada pıhtılaşma göstermesi ve kanalları tıkama olasılığı neticesinde dahi, kısırlık gibi tehditleri yanında getirmesi muhtemel bir haldir.

Bu vaziyet, çoğunlukla tecrübe eksikliği olan eksperler yönünden sağlıklı olmayan cihaz ve ortamlarda yapılan kürtaj işlemlerinde görülmektedir.

Kürtaj Sonrasında Aşırı Kanama Görülmesi
Yaş bakımından ileri ya da hamilelik haftası olarak büyük olan gebeliklerde daha çok görülen kanama halleri, prosedür esnasında normalden daha çok kanama görülmesi biçiminde olmaktadır. Bu vaziyet, büyük gebelikten ötürü plasentanın rahme daha çok noktadan tabi olması gibi durumlardan kaynaklanabilmektedir.

Düşük Sonrası Kürtaj
Sonlanma biçimi düşük olan gebeliklerde ana adayları, içinde bulundukları psikolojik durumdan daha uzun bir vakitte kurtulabilmektedirler. Yaşanılan ağır travma, ana adayı ya da bebekten kaynaklı sebeplerden ötürü sonlandırıldığında, ana adayının içinde bulunduğu travmanın üstüne bir de rahimde kalıntıların kaldığı, nedeniyle yineleme rahme müdahale edileceği haberini vermek epey sorunlu bir haldir. Meydana gelen düşük hallerinde döl yatağı iç duvarında, döl yatağı kanalında ya da ana göbek bölgesinde plasentadan kaynaklı kalıntılar teşhis edildiğinde, eksperler yönünden parçanın büyüklüğüne ve risk oranına göre teşhis edilen bir tarihte, kürtaj prosedürü uygulanarak, parçanın alınması sağlanabilmektedir.